Predmeti

FPTBHE1TOHORECA
Tehnološke operacije HoReCa

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru

Angažovani predavači: