Predmeti

FPTBHE5TPP
Tehnologija pčelinjih proizvoda I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta: Student se upoznaje sa biološkim, hemijskim i fizičkim svojstvima pčelinjih proizvoda i bira i primjenjuje adekvatne analize za konotrolu kvaliteta meda.

 

Ishodi učenja (usklađenisaishodimazastudijski program):

- Student objašnjava tehnologije gajenja pčelinjih društava i ulogu pčelinje zajednice u ekosistemu

- Student opisuje postupke dobijanja, sastav i fizička svojstva meda, polenovog praha, propolisa, matične mliječi, voska i pčelinjeg otrova

- Student sprovodi analize sastava i karakteristika meda

- Student vrši kontrolu kvaliteta meda

- Student predlaže marketing strategiju za pčelinje proizvode

Angažovani predavači: