Predmeti

FPTBHE6OV
Osnove vinarstva

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta: Studenti se upoznaju sa osnovama tehnologije proizvodnje vina, kao i elementimat ehničko-tehnološke realizacije operacija u proizvodnji mirnih vina od grožđa. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama tehnologije proizvodnje vina.

 

Ishodi učenja (usklađeni sa ishodima za studijski program):

  • Student organizuje i rukovodi postupkom prijema i prerade grožđa
  • Student planira i upravlja procesima vinifikacije
  • Student sprovodi postupak proizvodnjei njege bijelih, crvenih, roze, specijalnih i pjenušavih vina
  • Student primjenjuje osnovne senzorne, fizičko-hemijske i instrumentalne analitičke tehnike određivanja i praćenja kvaliteta vina.

Angažovani predavači: