Predmeti

FPTBHE6SZUH
Sanitarno zakonodavstvo i uzorkovanje hrane

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: