Predmeti

FPTBHE8TJAP
Tehnologija jakih alkoholnih pića

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta: Posjedovanje znanja i razumijevanja o cjelokupnom tehnološkom procesu proizvodnje različitih tipova jakih alkoholnih pića, kao i znanja i razumijevanja vezana za hemizam sazrevanja (starenja) jakih alkoholnih pića i završnu finalizaciju.

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti steknu znanja i razumijevanja  o cijelokupnom tehnološkom procesu proizvodnje voćnih rakija, žitnih rakija, specijalnih rakija, žestokih alkoholnih pića, likera, vermuta, medovače i voćnih vina, ali i da poznaju tehnološki proces proizvodnje kvasca, rafinisanog etanola i sirćeta.

Angažovani predavači: