Predmeti

FPTBHE8TV
Tehnologija vina

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda biljnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanja osnovnih principa funkcionisanja tehnologije proizvodnje i obrade grožđa i vina.

Ciljevi izučavanja predmeta: Student treba da pokaže poznavanje grožđa kao sirovine za proizvodnju vina, hemijskog sastava ali i dinamike tehologije prerade groždja, osim ovog student treba da pokaže poznavanjem procesa alkoholne fermentacije kao i procesa odležavanja vina i uklanjanja nedostataka.

Angažovani predavači: