Predmeti

FPTBHE8ORAL
Organizacija rada i akreditacija laboratorija

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: Razumijevanje osnovnih principa funkcionisanja laboratorija.

Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet treba da pruži studentu da: ovlada osnovnim pojmovima i principima organizacije rada i upravljanja kvalitetom usluga laboratorija za ispitivanje bezbjednosti i kvaliteta hrane; zna opšte zahtjeve i kriterijume za osposobljenost laboratorija za ispitivanje hrane; odredi obim akreditovanja laboratorija za ispitivanje hrane; prepozna i objasni zahteve i kriterijume rada laboratorija u ispitivanju bezbjednosti i kvaliteta hrane.

Angažovani predavači: