Predmeti

FPTBHE7TMMPI
Tehnologija mlijeka i mlječnih proizvoda I

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Ideja izučavanja predmeta:   Razumijevanje tehnološkog procesa proizvodnje sireva.

Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja/razumijevanja klasifikacije sireva, osnovnih operacija u proizvodnji sirišno koagulišućih sireva, zrenje sireva, osnove tehnološkog postupka proizvodnje kiselo koagulišućih i toplotno koagulišućih sireva, vještina vršenja analiza i tumačenje rezultata najvažnijih parametara sastava i kvaliteta sireva, metoda praćenja zrenja sireva.

Angažovani predavači: