Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Zlatan Sarić

LIČNI PODACI

 

Ime i prezime: Zlatan Sarić

Adresa: Vladislava Skarića 10, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 65 30 33

Telefaks:+387 33 66 74 29

Elektronska pošta, Web adresa: z.saric@ppf.unsa.ba; www.ppf.unsa.ba

Državljanstvo: Bosna i Hercegovina

Datum rođenja: 27. 12. 1960. godine


ZAPOSLENJE

Godina (od – do) 1988. -
Ustanova Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Naziv radnog mjesta Vanredni profesor

Funkcija Šef Odsjeka za prehrambene tehnologije u periodu 2007-2011.

Funkcija Dekan Fakulteta 2014. - 2018.
Područje rada Prehrambene tehnologije – Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda - Biotehnologija


PROFESIONALNO ISKUSTVO

Godina (od – do) 2014. –
Ustanova Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Naziv radnog mjesta Vanredni profesor na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo
Poslovi - Vanredni profesor na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo
- Nosilac nastave iz predmeta: Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda I i II, Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda, Tehnologija sladoleda i mliječnih deserata; Tehnologija uzgrednih proizvoda u mljekarskoj industriji; Higijena i sanitacija; Osnovi tehnologije mlijeka; Fermentisani mliječni proizvodi; Sirarstvo; Proizvodnja, prerada i zdravstveni aspekti sojinog mlijeka
- Učestvuje u realizaciji nastave na predmetu Higijena namirnica na postdiplomskom studiju Kontrola kvaliteta hrane i pića
- Učestvuje u realizaciji nastave na predmetu Prerada mlijeka na postdiplomskom studiju Tehnologija poljoprivredno-prehrambenih proizvoda animalnog porijekla
- Učestvuje u realizaciji nastave iz predmeta: Tehnologija sojinih proizvoda
- Nosilac je modula Tehnologija proizvoda animalnog porijekla na Odsjeku za ekonomiku agroindustrije

Godina (od – do) 2003. – 2009.
Ustanova Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Naziv radnog mjesta Docent na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo
Poslovi Docent na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo

Godina (od – do) 1994. – 2003.
Ustanova Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Naziv radnog mjesta Viši asistent na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo
Poslovi Viši asistent na predmetima Tehnologija mlijeka i Mljekarstvo

Godina (od – do) 1988. – 1994.
Ustanova Poljoprivredni fakultet Sarajevo
Naziv radnog mjesta Mladi istraživač na naučnom projektu
Poslovi Mladi istraživač na projektu DC-X pod nazivom "Izučavanje tehnologije i kvalitetnih vrijednosti mliječnih proizvoda brdsko-planinskog područja Bosne i Hercegovine kao osnove za industrijsku preradu i proširenje asortimana", Katedra za mljekarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu


ŠKOLOVANJE

Godina završetka školovanja 1975. Mjesto
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ustanova Osnovna škola "Moric Moco Salom"

Godina završetka školovanja 1979.
Mjesto Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ustanova I Gimanzija

Godina završetka školovanja 1986.
Mjesto Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ustanova Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Odsjek Tehnologija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda - Zvanje Dipl. ing. poljoprivrede

Godina završetka školovanja 1992.
Mjesto Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ustanova Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Postdiplomski studij Tehnologija prehrambenih proizvoda animalnog porijekla – Magistarski rad: "Uticaj fizičkih osobina i količine mliječne masti na kvalitet kajmaka" - Zvanje Magistar poljoprivrednih nauka

Godina završetka školovanja 2002.
Mjesto Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Ustanova Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Doktorat nauka – Doktorska disertacija: "Izučavanje biohemijskih promjena tokom tehnološkog procesa kod tipova livanjskog i travničkog sira" - Zvanje Doktor poljoprivrednih nauka


USAVRŠAVANJE:

Godina 1997. - Mjesto Zürich, Švajcarska - Ustanova ETH - Područje Proteini mlijeka

Godina 1998. - Mjesto Kairo, Egipat - Ustanova Egyptian International Centre for Agriculture - Područje Dairy Production and Processing

Godina 2000. – 2001. - Mjesto Zürich, Švajcarska - Ustanova ETH - Područje Moderne analitičke metode i njihova primjena u procjeni stepena zrenja sireva (elektroforetske, hromatografske i enzimatske metode)

Godina 2003. - Mjesto London, Velika Britanija - Ustanova Old Royal Naval College - Područje Small cheesemaking plants as promotors of rural development

Godina 2004. - Mjesto Aas, Norveška - Ustanova Norwegian University of Life Sciences (NLH) - Područje Sistem plaćanja I kontrole kvaliteta sirovog mlijeka u Norveškoj

Godina 2004. - Mjesto Dresden, Njemačka - Ustanova KLT (Kleinschmidt Lebensmittel Technology) - Područje Edukacija u proizvodnji Bergkäse sira

Godina 2005. - Mjesto Barcelona, Spain - Ustanova Regional Activity Centre for Cleaner Production - Područje Prevencija polucije u mljekarskoj industriji, Azahar programme

Godina 2010. - Mjesto Kairo, Egipat - Ustanova Egyptian International Centre for Agriculture - Područje Animalna proizvodnja


 VJEŠTINE

Materinji jezik: Bosanski

Strani jezici:Engleski jezik i njemački jezik


SOCIJALNE VJEŠTINE: Komunikativnost, sklonost timskom radu


REFERENCE


Objavljene knjige i stručne publikacije u Bosni i Hercegovini:


1. Bijeljac Sonja, Sarić Z. (2005): Autohtoni mliječni proizvodi sa osnovama sirarstva. Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

2. Sarić Z., Busovača Dina (2005): Očuvanje tradicionalne proizvodnje sira u okolini Tuzle. UG „Ekopot“, Tuzla.

3. Sarić Z. (2005): Principi dobre prakse u proizvodnji mlijeka. U: „Priručnik za farmere“. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Ured za koordinaciju projekta-PCU, Sarajevo.

4. Mujić I., Sarić O., Sarić Z., Alibabić Vildana (2008): Sojino mlijeko: proizvodnja, prerada i zdravstveni aspekti. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu.

5. Ivanković S., Kušec G., Sarić Z. (2009): Priručnik o provođenju zaštite geografskog podrijetla i originalnosti proizvoda. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Sarajevo.

6. Sarić Z. (2018): Principi dobre higijenske prakse u proizvodnji mlijeka. U: Osnovi animalne proizvodnje (preživari). Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; Ured za koordinaciju projekta-PCU, Sarajevo, 171-219.


Objavljene međunarodne knjige i stučne publikacije:

1. Havranek J., Mikulec N., Antunac N., Rogelj I., Perko B., Trmčić A., Majhenič A.Č., Iveković D., Jakaša I., Popović Vranješ A., Cvetanović D., Sarić Z., Dizdarević T. (2012): An Atlas of Sheep Cheeses of the Countries of the Western Balkans. Ed. Antunac A., Mikulec N. University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb.

2. Sarić Z. (2013): Yeasts and Moulds as Cheese Contaminants. In: “Cheese Ripening: Quality, Safety and Health Aspects. Ed. Randazzo C.L., Caggia C., Neviani E. Nova Sci. Pub., Inc., NYC, USA.

3. Sarić Z. (2016): Sirevi Bosne I Hercegovine. U: “SVIJET SIRA. Priručnik za degustatore sira. “OKUSI SIRA – podrška malim proizvođačima sira”. Ur. Božanić R., izd. Veleučilište u Karlovcu, 265-285.

4. Dizdarević T., Sarić Z. (2016): Livno cheese. In: “The Oxford Companion to Cheese”. Ed. Donnelly C. Oxford University Press. New York, 443-444.

5. Sakić S., Dizdarević T., Sarić Z. (2016): Herzegovina sack cheese. In: “The Oxford Companion to Cheese”. Ed. Donnelly C. Oxford University Press. New York, 353-354.

6. Sarić Z., Dizdarević T. (2016): Vlašić (or Travnik) cheese. In: “The Oxford Companion to Cheese”. Ed. Donnelly C. Oxford University Press. New York, 754.


Nastavne skripte:

1. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Tehnologija mlijeka – Hemija, fizika i mikrobiologija mlijeka, (neautorizovana predavanja), Poljoprivredni fakultet Sarajevo.

2. Bijeljac Sonja, Sarić Z. (2003): Tehnologija mlijeka – Proizvodnja i primarna obrada mlijeka (neautorizovana predavanja), Poljoprivredni fakultet Sarajevo.

3. Sarić Z. (2003): Tehnologija mlijeka – Tehnologija mliječnih proizvoda (neautorizovana predavanja), Poljoprivredni fakultet Sarajevo.

4. Sarić Z. (2003): Tehnologija mlijeka – Sirarstvo (neautorizovana predavanja), Poljoprivredni fakultet Sarajevo.

5. Sarić Z. (2007): Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda I i II (neautorizovana predavanja), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.

6. Sarić Z. (2010): Tehnologija proizvoda animalnog porijekla. Dio: Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda (neautorizovana predavanja), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.

7. Sarić Z. (2012): Osnovi tehnologije mlijeka I i II (neautorizovana predavanja), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.

8. Sarić Z. (2015): Tehnologija prerade mesa I mlijeka. Dio: Mlijeko (neautorizovana predavanja), Fakultet za Prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

9. Sarić Z. (2016): Tehnologija prerade mlijeka (neautorizovana predavanja), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.

10. Sarić Z. (2016): Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda I i II (neautorizovana predavanja), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo.

11. Sarić Z. (2017): Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda I (neautorizovana predavanja), Fakultet za Prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

12. Sarić Z. (2017): Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda II (neautorizovana predavanja), Fakultet za Prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

13. Sarić Z. (2018): Poznavanje i kontrola sirovina animalnog porijekla. Dio: Mlijeko (neautorizovana predavanja), Fakultet za Prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

14. Sarić Z. (2018): Tehnologija proizvoda animalnog porijekla. Dio: Tehnologija mlijeka (neautorizovana predavanja), Fakultet za Prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, UDG.

15. Sarić Z. (2018): Proizvodnja i prerada mlijeka (neautorizovana predavanja), Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci.


Naučni i stručni radovi objavljeni u Bosni i Hercegovini:

1. Sarić Z. (1987): Proizvodnja kozijeg mlijeka. Zadrugar, br.2027.

2. Sarić Z. (1988): Hlađenje mlijeka. Zadrugar, br.2059.

3. Sarić Z. (1989): Homogenizacija mlijeka. Zadrugar, br.2090.

4. Smajić A., Sarić Z. (1989): Proizvodnja hrenovki u domaćinstvu. Poljoprivredni kalendar, Zadrugar.

5. Jovanović Snežana, Sarić Z (1989): Ispitivanje čistoće mliječne masti brzim metodama. Mljekarstvo 39 (9) (rad je referiran u njemačkom listu Milchwissenschaft 45 (3) 1990. 188-189, pod nazivom"Űber die Prüfung der Reinheit von Butterfett unter Anvendung von Schnellmethoden")

6. Jovanović Snežana, Sarić Z. (1990): Homogenizovano mlijeko. Poljoprivredni kalendar, Zadrugar.

7. Stanišić M., Bijeljac Sonja, Sarić Z., Jovanović Snežana (1990): Korelativni odnosi u tehnologiji kajmaka. 9. jugoslovanski mednarodni simpozij. SODOBNA PROIZVODNJA IN PREDELAVA MLEKA. Portorož. Zbornik radova.

8. Jovanović Snežana, Sarić Z. (1991): Mliječna mast. Poljoprivredni kalendar, Zadrugar.

9. Sarić Z., Zdravković N. (1991) : Higijena mlijeka. Poljoprivredni kalendar, Zadrugar.

10. Sarić Z. (1995): Uticaj fizičkih osobina i količine mliječne masti na kvalitet kajmaka. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLI, Br.45/1995.

11. Sarić Z. (1997): Promjene hemijskog sastava kajmaka u toku zrenja. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLII, Br.46/1997.


Međunarodni naučni i stručni radovi:

1. Sarić Z., Sabljica F., Habeš S., Ribić Elvira (1996): Proizvodnja i kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda u uslovima ratnog okruženja. Mljekarstvo 46 (4), Zagreb.

2. Bijeljac Sonja, Skender H., Sarić Z. (2002): Kvalitet mlijeka u otkupu: postojeće stanje i pravci razvoja. Jugoslovenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu. Vrnjačka Banja. Zbornik radova.

3. Sarić Z., Lüthi-Peng Qiaoqian, Puhan Z. (2002): Quality aspects of Travnički cheese made from raw and pasteurized cow and goat milk. Milchwissenschaft 57 (11/12), 631-634.

4. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Šabanović Senada (2002): Ispitivanje kiselinskog aktiviteta mezofilne starter kulture za proizvodnju sira tipa Gauda. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLVII, No. 51.

5. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Đulančić Nermina. (2003): Svojstva i aktivitet termofilne sirarske monokulture Streptococcus thermophilus TA052. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. L, No. 55/1 (2005).

6. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Čolo J., Đulančić Nermina, Alkić Mersiha (2003): Uticaj temperature inkubacije, količine i forme starter kulture na stepen proizvodnje mliječne kiseline. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLVIII, No. 53.

7. Islamović Vildana, Sarić Z., Bijeljac Sonja, Đulančić Nermina. (2003): Nivo i održivost kvaliteta svježeg sira. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLVIII, No. 53.

8. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Autohtoni sirevi Bosne i Hercegovine. Mljekarstvo 53 (2), Zagreb, 2003.

9. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Tradicionalna proizvodnja Livanjskog sira kao osnova za industrijsku proizvodnju. Jugoslovenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu, Zlatibor. Srbija. Zbornik radova.
10. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Primjena mješovite, pretežno mezofilne, starter kulture u proizvodnji sira tipa Travnički.Prehrambena industrija, Vol. 14, 1-2, 2003.

11. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Đulančić Nermina (2003): Uticaj parametara inkubacije na aktivitet sirarske kulture S. thermophilus. Mlekarstvo br 2. Beograd-Zemun.

12. Đulančić Nermina, Sarić Z., Omanović Enisa (2003): Sadržaj nikotina u zavisnosti od vizuelnih pokazatelja kvaliteta flue-cured duhana. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. XLVIII, No. 53.

13. Bijeljac Sonja, Skender H., Sarić Z. (2004): Proizvodnja jogurta u Zeničkoj industriji mlijeka i kiselost kao faktor njegove kakvoće. Mljekarstvo 54 (1), Zagreb.

14. Bijeljac Sonja, Sarić Z., Stanišić M. (2004). Sirac - prilog poznavanju tehnologije, sastava i kvalitete. Mljekarstvo 53 (4), Zagreb.

15. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2004): Osnovni i specifični pravci proteolize u sirevima tokom zrenja. Jugoslavenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu, Zlatibor. Srbija. Zbornik radova.

16. Skender H., Bijeljac Sonja, Sarić Z. (2004): Kvalitet sirovog mlijeka na području srednje Bosne kao faktor kvaliteta mliječnih proizvoda. Prehrambena industrija, Vol. 15, 1-2.

17. Imamović Lejla, Sarić Z., Bijeljac Sonja, Alkić Mersiha, Jukić-Grbavac Marija (2005): Ispitivanje kvaliteta travničkog sira na sarajevskom tržištu. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. L, No. 56/2.

18. Dizdarević T., Sarić Z., Bijeljac Sonja, Đulančić Nermina, Mujić I. (2005): Uticaj starter kulture na randman i kvalitet sira trapista. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. L, No. 56/2.

19. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Skender H. (2005): Uloga i značaj kozijeg mlijeka u proizvodnji sira. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka, Tara. Srbija. Zbornik radova.

20. Tatlić Adisa, van Valenberg H., Sarić Z. (2005): Uticaj termičkog tretmana, temperature inkubacije i starter kulture na tok fermentacije jogurta. Prehrambena industrija, Vol. 16, 1-2.

21. Sarić Z., Dizdarević, T., Busovača, Dina, Mujić I., Šahinović R. (2005): Prilog izučavanju tehnologije i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva. Savremena poljoprivreda. Vol 55, 1-2.

22. Zlatić J., Sarić Z., Dizdarević T., Mujić I. (2005): Tehnološki postupak proizvodnje i analiza kvaliteta sojinog mlijeka.
Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LI, No. 57/3.

23. Toroman A., Sarić Z., Priolon J. (2006): Zaštita originalnog porijekla proizvoda na primjeru francuskih sireva.
Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LI, No. 57/3.

24. Taletović E., Sarić Z., Dizdarević T., Akagić-Begić Asima (2006): Pilot proizvodnja voćnog jogurta od šljive.
Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LI, No. 57/3.

25. Sarić Z., Mujić I., Dizdarević T., Alibabić Vildana (2006): Kravlje i sojino mlijeko – alternative ili različiti proizvodi.
Prehrambena industrija, Vol. 17, 1-2.

26. Sarić Z., Dizdarević T., Skrobo A., Omerović Elvira (2006): Kvalitet Mozzarella sira u zavisnosti od tipa starter kulture i kiseline. Prehrambena industrija, Vol. 17, 3-4.

27. Mujić I., Sarić, Z., Alibabić Vildana, Jahić Suzana, Ibrahimpašić J., Šubarić D., Bajramović M., Dervišević E. (2006): Comparative Analysis of Laboratory Processing Soymilk. International Food&Health Innovation Conference. Malmö, Švedska. Book of Proceedings.

28. Sarić Z., Puhan Z., Dizdarević T. (2007): Sirarska proizvodnja na raskršću tradicije i industrije. Savremena poljoprivreda. Vol 56, 5.

29. Sarić Z. (2007): Formaggi tradizionali della Bosnia e Erzegovina. Caseus. Arte e cultura del formaggio. 2.

30. Sarić Z., Dizdarević T., Ćeha D. (2007): Kontrola karence antibiotika u mlijeku tretiranih krava primjenom različitih testova. Prehrambena industrija, Vol. 18, 1-2.

31. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Dizdarević T. (2008): Autohtono sirarstvo u Bosni i Hercegovini – istorijski aspekt.
Biotehnologija u stočarstvu Vol. 24.

32. Isaković Adela, Sarić Z., Dizdarević T. (2008): Komparativna analiza kefira proizvedenog fermentacijom mlijeka različitim starter kulturama. Prehrambena industrija, Vol. 19, 1-2.

33. Alibabić Vildana, Mujić I., Sarić Z., Bektašević Mejra (2008): Preparation, standardization and sensory evaluation of soymilk and soymilk-based product under laboratory conditions. 4th European Congress of Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Cavtat, Hrvatska, Book of Proceedings.

34. Alijagić Aldijana, Dizdarević T., Biber Lejla, Sarić Z. (2009): Proizvodnja i kvalitet mliječnog namaza sa dodatkom začina. Prehrambena industrija, Vol. 20, 1-2.

35. Hrković Amina, Hodžić Aida, Hamamdžić M., Vegara M., Sarić Z., Zahirović A., Juhas Pašić Eva, Krnić J. (2009): Karakteristike biokemijskog statusa bosansko-hercegovačke pramenke. Krmiva, 51, 2.

36. Sarić Z., Dizdarević T., Mujić, I., Spahić, E. (2009): Primjena sojinog mlijeka u proizvodnji fermentiranih mliječno-kiselih napitaka. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIV, No. 59/2.

37. Ramadani X., Bijeljac Sonja, Ndoja Z., Sarić Z., Kamberi M. (2009): Kvalitet sirovog kravljeg mlijeka na području Kosova. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIV, No. 59/2.

38. Alkić Mersiha, Čolo J., Sarić Z., Redžepović S., Dizdarević T. (2009): Karakterizacija enterokoka iz autohtonog bijelog salamurnog travničkog sira. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIV, No. 59/2.

39. Dizdarević T., Sarić Z., Bijeljac Sonja, Lakić Fija (2009): Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIV, No. 59/2.

40. Velagić Amra, Biber Lejla, Dizdarević T., Kurbegović E., Bašić M., Jašić M., Sarić Z. (2010): HACCP i kvalitet proizvoda malih mljekarskih pogona. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIIV, No. 60/2.

41. Šehić Jasmina, Sarić Z., Dizdarević T., Biber Lejla (2009): Analiza sadržaja suhe materije u siru standardnom I norveškom metodom. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LIIV, No. 60/2.

42. Sarić Z., Dizdarević T., Bijeljac, S., Hubanić, Naida (2010): Senzorne karakteristike livanjskog sira u odnosu na preferencije potrošača. Prehrambena industrija, Vol. 21, 1-2.

43. Tahmaz Jasmina, Sarić Z., Operta S. (2010): Struktura, funkcionalne osobine i primjena kazeina u prehrambenoj industriji, XXI Naučnostručna konferencija poljoprivrerde i prehrambene industrije – zbornik radova, Neum, 873 - 882.

44. Huseinbegović Sabina, Sarić Z. (2011): Dobra proizvođačka praksa u pekari Javne Ustanove Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti u Sarajevu. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LV, No. 61/1, 155-173.

45. Hrković Amina, Hodžić Aida, Sarić, Z., Hamamdžić, M., Vegara, M., Šaljić, E., Juhas-Pašić, Eva (2011): Utjecaj kemijskog sastava ovčjeg mlijeka na kemijski sastav Livanjskog i Travničkog sira. Mljekarstvo 61 (2), Zagreb.

46. Sarić Z., Dizdarević T. (2011): Occurance of Yeasts and Moulds in Cheese and Measures for Growth Control. Book of Porceedings. 2nd CEFSER Workshop; 26th Symposium on Recent Developments in Dairy Technology; BIOXEN seminar, Novi Sad, Srbija.

47. Faljić Amela, Sarić Z., Dizdarević T., Bijeljac Sonja (2011): Defining of Travnik cheese sensory characteristics related to type of milk. Book of Proceedings. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agricultur and Food Industry – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 303-306.

48. Rašidović Edina, Sarić Z., Dizdarević T. (2011): The research on ice cream quality properties in Sarajevo region. Book of Proceedings. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 356-358.

49. Mujić I., Šertović Edina, Jokić, S., Sarić, Z., Alibabić Vildana, Vidović S., Živković J. (2011): Isoflavone content and antioxidant properties of soybean seeds. Croatian Journal of Food Science and Technology, 3 (1) 16-20.

50. Hrković Porobija A., Hodžić A., Sarić Z., Hamamdžić M., Juhas Pašić E., Šaljić E. (2011): Biokemjski pokazatelji krvi ovaca i kvaliteta mlijeka u proizvodnji Livanjskog i Travničkog sira. Krmiva, 53, 3: 107-116.

51. Šertović Edina, Mujić, I., Jokić S., Alibabić Vildana, Sarić Z. (2012): Effect of soybean cultivars on the content of isoflavones in soymilk. Romanian Biotechnological Letters, Vol.17, No.2.

52. Samardžić Slavica, Ivanković M., Bajramović S., Ostojić A., Sarić Z., Popović-Vranješ A. (2013): Tipični proizvodi kao predmet intelektualnog vlasništva kroz istorijski i geografski pregled, Agroznanje, Vol. 14, No. 3, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banja Luci, 397-409.

53. Sarić Z., Dizdarević T., Tole A., Safić Amra, Spiljak Lejla, Narvhus Judith, Abrahamsen K. Roger (2012): Technology and Quality Characteristics of Livno Cheese. The Journal of Ege University, Faculty of Agriculture. Special Issue. Vol. 1, 217-222.

54. Matić A., Sarić Z., Kalit S. (2014): Utjecaj proteolitičkih promjena na senzorska svojstva Livanjskog sira. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LV, No. 64/1, 155-173.

55. Matić A., Kalit S., Salajpal K., Ivanković S., Sarić Z. (2014): Preferencije potrošača i sastav livanjskog sira u odnosu na njegova senzorska svojstva. Mljekarstvo 6 (3), 170-177.

56. Kalit S., Matić A., Salajpal K., Sarić Z., Tudor Kalit Milna (2016): Proteolysis of Livanjski cheese during ripening. J. Central European Agriculture 17 (4), 1320-1330.

57. Hrković-Porobija Amina., Hodžić Aida., Crnkić Ćazim., Sarić Z., Hadžimusić Nejra, Krvavica M., Vegara M. (2017): Isparljive aromatske materije kao parametri kvalitete autohtonih sireva Livanjskog i Travničkog. Krmiva 59, 1: 7-13

58. Hrkovic-Porobija Amina, Hodzic Aida, Abrahamsen R., Sarić Z., Crnkić Ć., Vegara M., Hadzimusic Nejra, Rustempasic Alma (2017): Physiological Characterization of Dubska Pramenka. Food and Nutrition Sciences, 8, 465-473.

59. Rustempašić Alma, Dokso A., Zečević E., Hodzic Aida, Hrkovic-Porobija Amina, Sarić Z., Miskovska-Milevska E., Popovski Z., Brka M. (2018): Polymorphism of β-lactoglobulin in Pramenka Sheep Breed in Bosnia and Herzegovina. The Journal of Animal & Plant Sciences 28 (1), 337-340.

60. Trešnjo, A., Sarić, Z., Dizdarević, T., Džokić, P. (2018): Kvalitetne karakteristike i tehnologija Zlatnog sira. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LXIII, No. 68/1, 107-123.

61. Rizvanović, E., Sarić, Z., Dizdarević, T., Žilić, S. (2018): Proizvodnja, sastav i svojstva Kupreškog sira. Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo Vol. LXIII, No. 68/1, 123-139.


Učešće na kongresima, simpozijumima, konferencijama i seminarima u Bosni i Hercegovini:

1. Stanišić M., Bijeljac Sonja, Sarić Z., Jovanović Snežana (1989): Kontrola homogenizovanog mlijeka. XXVII Simpozijum za mljekarsku industriju. Lovran, Hrvatska.

2. Jovanović Snežana, Sarić Z. (1989): Ispitivanje čistoće mliječne masti brzim metodama. V Smotra mladih naučnih radnika Jugoslavije iz oblasti biotehnike. Osijek, Hrvatska.

3. Stanišić M., Bijeljac Sonja, Sarić Z., Jovanović Snežana (1990): Korelativni odnosi u tehnologiji kajmaka. 9. jugoslovanski mednarodni simpozij. SODOBNA PROIZVODNJA IN PREDELAVA MLEKA. Portorož, Slovenija.

4. Stanišić M., Bijeljac Sonja, Jovanović Snežana, Sarić Z. (1990): Biološka i energetska vrijednost mliječnih proizvoda. VIII jugoslovenski kongres ishrane. Beograd, Srbija.

5. Sarić Z. (2001): Upoređenje kvaliteta sireva u tipu livanjskog bez i sa dodatkom kulture bakterija mliječne kiseline. Simpozij: SAVREMENA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU: MOGUĆNOSTI PRIMJENE U BIH. Sarajevo, BiH.

6. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2001): Autohtoni sirevi Bosne i Hercegovine. Seminar: ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ. Sarajevo, BiH.

7. Stanišić M., Sarić Z., Skender H. (1997): Proizvodnja i prerada mlijeka u seoskom domaćinstvu. Simpozij: Socio-ekonomski položaj žene na selu. Zenica, BiH.


Učešće na međunarodnim kongresima, simpozijumima, konferencijama i seminarima:

1. Sarić Z., Sabljica F., Habeš S., Ribić Elvira (1996): Proizvodnja i kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda u uslovima ratnog okruženja. 32. Hrvatski simpozijum mljekarskih stručnjaka. Lovran, Hrvatska.

2. Stanišić M., Skender H., Sarić Z. (1998): Mlijeko i mliječni proizvodi u strukturi ishrane proizvođača mlijeka. 3. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Zagreb, Hrvatska.

3. Bijeljac Sonja, Skender H., Sarić Z. (2002): Kvalitet mlijeka u otkupu: postojeće stanje i pravci razvoja. Jugoslovenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu. Vrnjačka Banja, Srbija.

4. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Skender H. (2002): Uticaj primjene visokih temperatura u koagulaciji mlijeka kiselinom na distribuciju dušičnih tvari u gruš i sirutku. 35. Hrvatski simpozijum mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

5. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Tradicionalna proizvodnja Livanjskog sira kao osnova za industrijsku proizvodnju. Jugoslovenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu. Zlatibor, Srbija.

6. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2003): Primjena mješovite, pretežno mezofilne, starter kulture u proizvodnji sira tipa Travnički. XIX savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

7. Bijeljac Sonja, Sarić Z., Stanišić M. (2003). Sirac - prilog poznavanju tehnologije, sastava i kvalitete. Evropski mljekarski kongres: Mlijeko i mliječni proizvodi. Portorož, Slovenija.

8. Bijeljac Sonja, Skender H., Sarić Z. (2003): Proizvodnja jogurta u Zeničkoj industriji mlijeka i kiselost kao faktor njegove kakvoće. Prvi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva: Strategija razvoja domaće proizvodnje, Neum. BiH.

9. Skender H., Bijeljac Sonja, Sarić Z. (2004): Kvalitet sirovog mlijeka na području srednje Bosne kao faktor kvaliteta mliječnih proizvoda. XIX savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

10. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Dizdarević T., Mujić I. (2004): Uticaj starter kulture i pasterizacije na kvalitet i randman sira u tipu travničkog od kozjeg mlijeka. 36. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

11. Sarić Z., Bijeljac Sonja (2004): Osnovni i specifični pravci proteolize u sirevima tokom zrenja. Jugoslavenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu. Zlatibor, Srbija.

12. Imamović Lejla, Sarić Z., Bijeljac Sonja, Alkić Mersiha, Jukić-Grbavac Marija (2004): Ispitivanje kvaliteta travničkog sira na sarajevskom tržištu. II simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije: Strategija razvoja domaće proizvodnje, Bihać. BiH.

13. Tatlić Adisa, van Valenberg H., Sarić Z. (2005): Uticaj termičkog tretmana, temperature inkubacije i starter kulture na tok fermentacije jogurta. XX savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

14. Sarić Z., Dizdarević T., Busovača Dina, Mujić I., Šahinović R. (2005): Prilog izučavanju tehnologije i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva. Simpozijum: Stočarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima. H.Novi, C.Gora.

15. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Skender H. (2005): Uloga i značaj kozijeg mlijeka u proizvodnji sira. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka. Tara, Srbija.

16. Zlatić J., Sarić Z., Dizdarević T., Mujić I. (2005): Tehnološki postupak proizvodnje i analiza kvaliteta sojinog mlijeka. XVIII Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

17. Toroman A., Sarić Z., Priolon J. (2005): Zaštita originalnog porijekla proizvoda na primjeru francuskih sireva. XVIII Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

18. Taletović E., Sarić Z., Dizdarević T., Akagić-Begić Asima (2005): Pilot proizvodnja voćnog jogurta od šljive. XVIII Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

19. Sarić Z., Dizdarević T., Skrobo A., Omerović Elvira (2006): Kvalitet Mozzarella sira u zavisnosti od tipa starter kulture i kiseline. XXI savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

20. Sarić Z., Mujić I., Dizdarević T., Alibabić Vildana (2006): Kravlje i sojino mlijeko – alternative ili različiti proizvodi. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka. Tara, Srbija.

21. Practical short course: Soy Drink Technology for the Dairy Alternatives and Soft Drinks Market. Istanbul, Turska.

22. Mujić I., Sarić, Z., Alibabić Vildana, Jahić Suzana, Ibrahimpašić J., Šubarić D., Bajramović M., Dervišević E. (2006): Comparative Analysis of Laboratory Processing Soymilk. International Food&Health Innovation Conference. Malmö, Švedska.

23. Sarić Z., Puhan Z., Dizdarević T., Mujić I. (2006): Randman i kvalitet sira u tipu livanjski od kravljeg mlijeka. 37. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

24. Mujić I., Sarić Z., Jahić Suzana, Dervišević E., Alibabić Vildana, Dizdarević T. (2006): Kemijski sastav i fizičke osobine sojinog mlijeka komparirano s kravljim mlijekom. 37. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

25. Sarić Z., Dizdarević T., Mujić, I., Spahić, E. (2006): Primjena sojinog mlijeka u proizvodnji fermentiranih mliječno-kiselih napitaka. XIX Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

26. Dizdarević T., Sarić Z., Bijeljac Sonja, Lakić, F. (2006): Tehnologija i kvalitet sjeničkog sira. XIX Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

27. Sarić Z., Puhan Z., Dizdarević T. (2007): Sirarska proizvodnja na raskršću tradicije i industrije. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka. Kladovo, Srbija.

28. Sarić Z., Dizdarević T., Ćeha D. (2007): Kontrola karence antibiotika u mlijeku tretiranih krava primjenom različitih testova. XXII savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

29. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Dizdarević T. (2007): Autohtono sirarstvo u Bosni i Hercegovini – istorijski aspekt. Simpozijum: Mleko i proizvodi od mleka. Tara, Srbija.

30. Alkić Mersiha, Dizdarević T., Sarić Z., Bajraktarević A., Abrahamsen R.K., Narvhus Judith (2008): Characterization of Yeasts and Moulds in Artisanal White Pickled Travnički Cheese and Related Brine. 5th IDF Symposium on Cheese Ripening. Bern, Switzerland.

31. Isaković Adela, Sarić Z., Dizdarević T. (2008): Komparativna analiza kefira proizvedenog fermentacijom mlijeka različitim starter kulturama. XXIII savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka. Novi Sad, Srbija.

32. Alibabić Vildana, Mujić I., Sarić Z., Bektašević Mejra (2008): Preparation, standardization and sensory evaluation of soymilk and soymilk-based product under laboratory conditions. 4th European Congress of Food and 6th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Cavtat, Hrvatska.

33. Alijagić A., Dizdarević T., Biber L., Sarić Z. (2009): Proizvodnja i kvalitet mliječnog namaza sa dodatkom začina. XXIV savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka, Novi Sad. Srbija.

34. Velagić Amra, Biber Lejla, Dizdarević T., Kurbegović E., Bašić M., Jašić M., Sarić Z. (2009): HACCP i kvalitet proizvoda malih mljekarskih pogona. XX Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

35. Šehić Jasmina, Sarić Z., Dizdarević T., Biber Lejla (2009): Analiza sadržaja suhe materije u siru standardnom I norveškom metodom. XX Naučno-stručni skup poljoprivrede i prehrambene industrije, Neum. BiH.

36. Tahmaz Jasmina, Sarić Z., Operta Sabina (2010): Struktura, funkcionalne osobine i primjena kazeina u prehrambenoj industriji, XXI Naučnostručna konferencija poljoprivrerde i prehrambene industrije, Neum, BiH.

37. Rubino R., Dizdarević T., Sarić Z., Pizzillo M., Morone G., Di Napoli M. A., Kasumović Edita, Dinarević Selma, Sakić Svjetlana (2010): Hemijska, mikrobiološka i nutritivna svojstva Sira iz mijeha. 38. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

38. Brka M., Sarić Z., Dizdarević T., Zečević E., Dokso A. (2010): Povezanost skrepi genotipa sa karakteristikama mlijeka kod Dubske pramenke u Bosni I Hercegovini. 38. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

39. Burić Ilda, Sarić Z., Dizdarević T., Bijeljac Sonja, Kasumović Edita (2010): Senzorni profil autohtonog Sira iz mijeha. Od kravljeg I mješavine kravljeg I ovčijeg mlijeka. 39. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

40. Sarić Z., Dizdarević T., Bijeljac, Sonja, Hubanić Naida (2010): Senzorne karakteristike livanjskog sira u odnosu na preferencije potrošača. XXV savjetovanje: Savremeni pravci razvoja u tehnologiji mleka, Novi Sad. Srbija.

41. Sarić Z., Dizdarević T. (2011): Occurance of Yeasts and Moulds in Cheese and Measures for Growth Control. Book of Porceedings. 2nd CEFSER Workshop; 26th Symposium on Recent Developments in Dairy Technology; BIOXEN seminar, Novi Sad, Srbija.

42. Faljić Amela, Sarić Z., Dizdarević T., Bijeljac Sonja (2011): Defining of Travnik cheese sensory characteristics related to type of milk. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

43. Rašidović Edina, Sarić Z., Dizdarević T. (2011): The research on ice cream quality properties in Sarajevo region. 22nd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

44. Dizdarević T., Sarić Z., Abrahamsen R.K., Narvhus Judith (2012): Determination of Sensory Characteristics Volatile Components Content in Traditional Travnik Cheese. 6th IDF Cheese Ripening & Technology Symposium. Madison, Wisconsin, USA.

45. Sarić Z., Dizdarević T., Tole A., Safić Amra, Spiljak Lejla, Narvhus Judith, Abrahamsen K. Roger (2012): Technology and Quality Characteristics of Livno Cheese. 23rd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Izmir, Turkey.

46. Ćališ Marija, Sarić Z., Dizdarević T., Kasumović Edita (2013): Examination of Technology and Quality of Rama cheese. 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, BiH.

47. Smajić Aldijana, Sarić Z., Dizdarević T., Kasumović Edita, Hodžić A., Narvhus Judith, Abrahamsen K. Roger (2014): The influence of producer and stage of maturity on the physico-chemical, microbiological and sensory characteristics of native Travnik/Vlašić cheese. 25th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Izmir, Turkey.

48. Smajić Aldijana, Sarić Z., Dizdarević T., Kasumović Edita (2014): Uticaj količine soli I perioda zrenja na fizičko-hemijske, mikrobiološke i senzorne karakteristike Travničkog/Vlašićkog sira.
41. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

49. Hubanić Naida, Sarić Z., Dizdarević T., Brka M., Sakić Svjetlana (2014): Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika kobiljeg mlijeka na kvalitet fermentiranih napitaka. 41. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

50. Hadžić E., Sarić Z., Karović S. (2015): Chemical and hygienic quality parameters of raw cow milk in different geographic and climate zones of Bosnia and Herzegovina. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, BiH.

51. Sakić Svjetlana, Dizdarević T., Sarić Z., Abrahamsen K. Roger, Narvhus Judith (2016): Analysis of sugars and organic acids in indigenous Vlasic (Travnik) cheese depending on season and stages of ripening. 27th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Bursa, Turkey.

52. Sakić-Dizdarević Svijetlana, Dizdarević T., Sarić Z., Abrahamsen R. K., Narvhus Judith A. (2016): Determination of free amino acids in Vlašić (Travnik) cheese depending on season and stages of ripening. 42. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.

53. Hrkovic-Porobija Amina, Hodzic Aida, Roger Abrahamsen, Sarić Z., Cebulj-Kadunc Nina., Vegara M., Zahirović A. (2017): Physiological Characterization of Dubska Pramenka. One World-One Health-One Vision. International Congress.

54. Ibrović A., Jašarević A., Kasumović E., Dizdarević T., Sarić Z. (2017): Fuctionallity of Milk Fermented Drinks at Bosnia and Herzegovina Market. 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry – Sarajevo, BiH.

55. Busuladžić A., Sarić Z. (2018): Kvantitativna detekcija aflatoksina M1 u sirovom mlijeku otkupnog područja mljekare Milkos d.d. Sarajevo. 43. hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem. Lovran, Hrvatska.


Projekti i studije:

1. Grupa autora (1988-1992): Izučavanje tehnologije i kvalitetnih vrijednosti mliječnih proizvoda brdsko-planinskog područja Bosne i Hercegovine kao osnove za industrijsku preradu i proširenje asortimana. Republički projektni zadatak, SIZ nauke SR BiH, DC-X, NP 6.1. Istraživač – saradnik.

2. Grupa autora (1996): Projekat hitne rekonstrukcije farmi. Državni projekat. Agroekomomski institut, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Istraživač – saradnik.

3. Cartereau M., Sarić Z. (1998): Tempus IMG Projekat Use of Internet - training and teaching. EU.

4. Grupa autora (1999-2000): AGROWEB CEE. FAO Projekat. Istraživač – saradnik.

5. Montel B., Sarić Z. (2002): MILGOR: Current state and perspectives. Report prepared for Collectif Bretagne-Bosnie-Goražde. INA-PG, Paris, Faculty of Agriculture, University of Sarajevo.

6. Grupa autora (2002): Ocjena rada stručnih službi u Bosni i Hercegovini. Izvještaj za OHR. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Istraživač - saradnik.

7. Grupa autora (2002): Ocjena odnosa prehrambene industrije i primarne poljoprivredne proizvodnje (prerađivački kapaciteti – farmer) u Bosni i Hercegovini. Izvještaj za OHR. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Sarajevu. Istraživač – saradnik.

8. Sarić Z., Omanović Enisa, Alkić Mersiha, Đulančić Nermina, Dizdarević T. (2004 – 2005): Primjena fizikalno-hemijskih i mikrobioloških metoda za procjenu stepena zrelosti i kvaliteta tradicionalnih bosanskih sireva kao važnog faktora u razvoju njihove industrijske proizvodnje. Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. Odgovorni istraživač.

9. Grupa autora (2004-2006): Edukacija polaznika iz mljekara uključenih u DGRV program podrške sirarstvu u BiH. DGRV, Njemačka. Voditelj projekta.

10. Grupa autora (2006): Slatki i fermentirani proizvodi na bazi sirutke i sojinog mlijeka. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Konsultant.

11. Sarić Z., Alkić Mersiha, Dizdarević T., Mujić I., Alibabić Vildana (2006 – 2007): Fizikalno-hemijske karakteristike, organoleptički i mikrobiološki kvalitet sojinog mlijeka komparirano sa kravljim mlijekom. Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. Odgovorni istraživač.

12. Grupa autora (2006-2009): Project 3: Standardization of Technology and Chemical, Physical and Microbiological Quality Characteristics of Autochthonous White Pickled (Travnički) and Hard (Livanjski) Cheese in Bosnia & Herzegovina. Norwegian SEE Programe: Institutional Collaboration Between Academic Institutions in Agriculture, Forestry and Veterinary Medicine in Norway and Bosnia & Herzegovina, Croatia and Serbia. Voditelj projekta i koordinator za Norvešku i BiH.

13. Grupa autora (2006-2008): Skrepi analiza na području Kantona Sarajevo. Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Istraživač – saradnik.

14. Grupa autora (2007-2008): SEE-ERA.NET, Network Project: Use of lactic acid bacteria in production of hypoallergenic dairy products, and for the generation of mild antimicrobials. Nacionalni koordinator.

15. Sarić Z., Bijeljac Sonja, Ivanković S., Kušec G., Radulović Sanja, Dizdarević T., Sakić Svjetlana, Biber Lejla, Batinić V., Ćurković M. (2009): Izrada priručnika i provođenje procedure za dobijanje oznaka izvornosti ili geografskog porijekla proizvoda. Projekat Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. Odgovorni istraživač.

16. Sarić Z., Dizdarević T., Mersiha Alkić, Lejla Oručević, Edita Kasumović, Adis Tole, Roger K. Abrahamsen, Judith A. Narvhus, Siv Skeie (2011-2015): Manufacture of Traditional B&H Cheeses with Selected Indigenous Bacterial Cultures and Technological Parameters as Basis for Industrial Production. Norwegian Programe in Higher Education, Research and Development in the Western Balkans 2010-2013 the Agriculture Sector (HERD/Agriculture). Voditelj projekta i koordinator za Norvešku i BiH.

17. Sarić Z., Dizdarević T., Mersiha Alkić, Lejla Oručević, Sabina Operta, Ganić A., Jurković J. (2010-2012): SEE-ERA.NET PLUS Joint Call, Characterisation and tracking the origin of specific features of traditional cheeses in Western Balkans Region. Nacionalni koordinator.

18. Sarić Z., Dizdarević T., Biber Lejla, Džanović Nermina (2010 – 2011): Izolacija i identifikacija bakterija mliječne kiseline iz autohtonog livanjskog sira. Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. Odgovorni istraživač.

19. Hrković Amina., Pašić Juhas Eva., Mašala Amela., Krnić J., Hamamdžić M., Sarić Z., Andraš J., Levente C. (2011 – 2013): Standardizacija metoda za dokazivanje patvorenja Travničkog sira. Projekat Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH. Istraživač-saradnik.

20. Grupa autora (2014): Strategija razvoja poljoprivrede FBiH za period 2015-2020. Vođa grupe za meso i mlijeko (zajedno sa prof. Muhamedom Brka).

21. EUSRD (2016-2017): Projekat komuniciranja sa javnošću na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Projekat EU, lokalni ekspert.

22. Grupa autora (2017): Ispitivanje mineralnih komponenata autohtonih sireva livanjskog i travničkog (vlašičkog). Projekat Kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Istraživač-ekspert saradnik.

23. Erasmus+ Proiject 586304-EPP-1-BA-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020): Western Balkans Urban Agriculture Initiative – BUGI. Istraživač – saradnik.

24. Erasmus+ Project 585833EP-EPP-1-217-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2020): Agritourism Landscape Development – LANDS. Istraživač – saradnik.

dr Zlatan Sarić