Predmeti

FPTBHE7BSKBH
Biotehnologija u službi kvalita i bezbjednosti hrane

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

Ideja izučavanja predmeta: 

Ciljevi izučavanja predmeta:

Angažovani predavači: