Predmeti

FPTBHE7MNR
Metode naučnog rada

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+1V
Modul: Urbana poljoprivreda

-

Angažovani predavači: