Predmeti

FPTBHE6SZ
Sanitarno zakonodavstvo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Ciljevi izučavanja predmeta:

Predmet treba da omogući sticanje znanja, pristupa i principa upravljanja i primjene propisa u oblasti bezbjednosti hrane kao što su: kontaminenti, enzimi, arome, dobra proizvođačka i higijenska praksa, standardnih operativnih procedura, analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, pripremnih aktivnosti i neposredne primjene zahtjeva (principa) koncepta analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka odnosno njihov uticaj na proces upravljanja bezbjednošću hrane, kao i Evropske i međunarodne standarde u oblasti bezbjednosti hrane. Valorizacija sistema službenih kontrola i važnost sanitarnog zakonodavnog okvira u proizvodnji i prometu hrane.


Ishodi izučavanja predmeta:
- sticanje vještina, uvođenje dosljedne, efikasne i efektivne primjene propisa koji regulišu područje proizvodnje i prometa hrane (nacionalni, evropski i međunarodni nivo);
- pravilnu interpretaciju i primjenu propisanih pravila u oblasti bezbjednosti hrane i kritički osvrt na zakonodavna rješenja iz sanitarnog zakonodavstva;
- pamćenje, prisjećanje ili identifikacija propisa sanitarnog zakonodavstva koji utiču na prehrambenu tehnologiju;
- tumačenje propisa sanitarnog zakonodavstva i njihova primjena u prehrambenoj tehnologiji;
- primjena i pravilno tumačenje i povezivanje propisa sanitarnog zakonodavstva u svakodnevnom radu, kao i njihov uticaj na moguća rješenja odnosno prilagođavanja i upotrebe u prehrambenoj tehnologiji;
- analiza mogućih uticaja propisa sanitarnog zakonodavstva u cilju prilagođavanja određenog proizvoda novim propisanim zahtjevima;
- sinteza odnosno povezivanje dijelova propisa sanitarnog zakonodavstva u cjelinu kroz proizvod prehrambene tehnologije;
- vrednovanje proizvoda prehrambene tehnologije kroz ocjenu usklađenosti određenog proizvoda za zahtjevima bezbjednosti propisanim sanitarnim zakonodavstvom;
- kreiranje novog proizvoda koji zadovoljava zahtjeve propisane sanitarnim zakonodavstvom;
- korišćenje propisa sanitarnog zakonodavstva i mogući uticaj na njihovo kreiranje;
- samostalno korišćenje propisa sanitarnog zakonodavstva u svakodnevnom radu;
- prosuđivanje o usklađenost proizvoda sa zahtjevima bezbjednosti propisanim sanitarnim zakonodavstvom;
- prosuditi o vrijednostima proizvoda sa aspekta zahtjeva propisa sanitarnog zakonodavstva.

Angažovani predavači: