Predmeti

FPTBHE8NKPPOH
Nutritivne karakteristike prehrambenih proizvoda i označavanje hrane

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+1V
Smjer: Prehrambena tehnologija - Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

-

Angažovani predavači: