Predmeti

FPTBHE8LTTH
Laboratorijska tehnika i toksikologija hrane

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: