Predmeti

FPTBHE8TIMBMAH
Tehnološke inovacije i molekularno-biološke metode u analizi hrane

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: