Predmeti

FPTBHEBPHHORECA
Bezbjednost i pakovanje hrane

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2P+2V
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: