Predmeti

FPTBHE1HEM1
Hemija (neorganska i organska)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Kvalitet i bezbjednost hrane

Ideja i ciljevi izučavanja predmeta:

Ovladavanje hemijskim računom i opštom laboratorijskom tehnikom. Razumijevanje osnovnih tipova neorganskih i organskih hemijskih jedinjenja značajnih za hemijsku i prehrambenu industriju.


Na kraju modula student treba da bude osposobljen za:
1. Logičko povezivanje teorijskog, eksperimentalnog i računskog znanja iz hemije;
2. Adekvatno praćenje hemije, koja se bazira na opštoj i neorganskoj hemiji, ali i ostalih tehnologija koje se zasnivaju na hemijskim procesima;
3. Timski rad;
4. Kritičko i kreativno mišljenje;
5. Prezentaciju stečenih znanja u okviru modula, usmenu i pismenu procjenu ishoda učenja modula i procjenu odvijanja nastavnog procesa u toku realizacije modula;
6. Poznavanje osobina hemijskih elemenata i njihovih jedinjenja koja su od značaja za hemijsku tehnologiju. Razumijevanje specifičnih neorganskih i organskih hemijskih reakcija.

Angažovani predavači: