Predmeti

FPTBHE6TPPP
Tržište i promet poljoprivrednih proizvoda

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Modul: Sanitarni inžinjering - Sanitacija u prehrambenoj industriji

Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje znanja, odnosno razumijevanje: teorije i analitike tržišta, prometa i marketinga agroindustrijskih proizvoda; stanja i odnosa na domaćem tržištu, prometu i marketingu agroindustrijskih proizvoda biljog i animalnog porijekla, i stanja i odnosa na svjetskom tržištu i međunarodnom prometu i marketingu agroindustrijskih proizvoda biljnog i animalnog porijekla.


Ishodi izučavanja predmeta:
• Razumijevanje i izvođenje zaključaka i primijenjivanje znanja u novim situacijama nastalim na tržištu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
• Preispitivati i analizirati svoja i opšte prihvaćena “vjerovanja”, odbacivati ona koja su pogrešna i prihvatati nova;
• Razumijevanje i analizianje (preispitivanje) termina koji vladaju tržištem kao i osnovnih principa tržišta;
• Razumijevanje nastanka tržišta i nastanka prometa i marketinga i njihove veze;
• Razumijevanje razloga i načina nastanka tržišta;
• Razumijevanje i analiziranje različitih nivoa uspješnosti tržiša;
• Razumijevanje institucija, uzroka i posljedica njihovog nastanka.

Angažovani predavači: