Predmeti

FPTBHE6TPAP
Tehnologija proizvoda animalnog porijekla

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Inžinjering u sistemu HoReCa - Sanitacija u HoReCa sektoru

Ideja izučavanja predmeta:

Razumijevanje značaja obrade i prerade mlijeka i mesa.


Ciljevi izučavanja predmeta:

Sticanje novih teorijskih i praktičnih znanja o tehnološkom procesu proizvodnje pasterizovanog i sterilizovanog mlijeka, kiselo-mlečnih proizvoda, kao i kondenzovanog i koncentrovanog zaslađenog i nezaslađenog mlijeka; Sticanje znanja osnovnih pojmova vezanih za objekte za proizvodnju mesa, uslova za prevoz životinja, pripreme životinja za klanje, tehnologije klanje i obrade; osnovnih veterinarsko higijenskih zahtjeva.

Angažovani predavači: