Predmeti

FPTBHE7IURBHSPH
Integrisano upravljanje rizicima za bezbjednost hrane u sistemima proizvodnje hrane

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2P+2V
Smjer: Sanitarni inženjering u sektoru hrane - Sanitarni inženjering

-

Angažovani predavači: