Novosti sa fakulteta

Osnovne studije
Program javnih odbrana magistarskih i master radova - jun 2023.
31
May
'23
Program javnih odbrana magistarskih i master radova - jun 2023.
31 May '23
U prilogu možete naći program javnih odbrana magistarskih i master radova u junskom roku 2023. godine. Dobrodošli!
Saznajte više
Master studije (dvogodišnje)
Raspored ispita u ljetnjem semestru 2022/23. studijske godine - master studije
16
May
'23
Raspored ispita u ljetnjem semestru 2022/23. studijske godine - master studije
16 May '23
Obavještavaju se studenti da je objavljen raspored ispita u redovnom i prvom popravnom roku za ljetnji semestar 2022/23. studijske godine za master studije za drugi semestar. Napomena: Za ispite iz ranijih studijskih godina i prije reorganizacije PS u RPS studenti/kinje treba da se prijave do 24.05.2023. na mail fakulteta (fptbhe@udg.edu.me) kako bi bio napravljen spisak i definisan termin za te ispite.
Saznajte više
Osnovne studije
Ekološki kamp
11
May
'23
Ekološki kamp
11 May '23
Obavještavamo Vas da NVO Green Home u saradnji sa INCA-om iz Albanije i ERA-om sa Kosova, organizovaće ekološki kamp od 07. – 13. juna 2023. godine. Cilj kampa je da se unaprijede znanja ali i razmijene iskustva između studenata biologije i srodnih nauka iz Crne Gore, Albanije i Kosova kada je riječ o biodiverzitetu i zaštiti prirode. Kamp uključuje predavanja na različite teme: o zaštiti prirode, sisarima, vodozemcima, gmizavcima, pticama, insek...
Saznajte više
Osnovne studije
Recezentski izvještaji
11
May
'23
Recezentski izvještaji
11 May '23
Obavještava se javnost da su, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupni recenzentski izvještaji komisije u sastavu: prof. dr Svetlana Vujović, prof. dr Srđan Popović i doc. dr Snežana Barjaktarović Labović, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti nutritivne biohemije i fitokomponenata i metabolizma humanih hormona na Fakultetu za prehram...
Saznajte više
Osnovne studije
Ljetnja škola - Prekogranično očuvanje prirode i održivi regionalni razvoj
11
May
'23
Ljetnja škola - Prekogranično očuvanje prirode i održivi regionalni razvoj
11 May '23
Obavještavamo Vas da će biti organizovana ljetnja škola na temu Prekogranično očuvanje prirode i održivi regionalni razvoj. U nastavku se nalaze sve potrebne informacije, molimo sve zaiteresovane da se prijave do 18.05.2023. na mejl fakulteta (fptbhe@udg.edu.me). * ukoliko su studenti poslali prijavu na mejl Centra za klimatske promjene, prirodne resurse i energiju (kao što je bilo navedeno u prvom obavještenju) mole se da proslijede prijavu ...
Saznajte više
Osnovne studije
Raspored polaganja ispita u popravnim rokovima u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne studije
10
May
'23
Raspored polaganja ispita u popravnim rokovima u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne...
10 May '23
Obavještavaju se studenti da je objavljen raspored polaganja ispita u prvom i drugom popravnom roku sa defnisanim salama i terminima u dijelu Download / Studeti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.
Saznajte više
Osnovne studije
Raspored završnih ispita u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne studije
7
May
'23
Raspored završnih ispita u ljetnjem semestru 2022/23. - osnovne studije
7 May '23
Obavještavaju se studenti da je objavljena izmjena rasporeda polaganja kolokvijuma i završnih ispita sa defnisanim salama i terminima u u dijelu Download / Studeti u folderu Rasporedi predavanja i polaganja kolokvijuma i ispita.
Saznajte više