Predavači

Asistent
mr Dejan Vukićević

Ime i prezime: Dejan Vukićević
Adresa stanovanja: Rastovac b.b. Nikšić
Kontakt telefon: +38269-242-317
Kontakt e-mail: Dejan.Vukicevic@udg.edu.me

OBRAZOVANJE


Završena srednja škola i uspjeh: Ekonomsko- ugostiteljska škola, odličan uspjeh,nosilac Luče B

2012- 2015 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, (diplomirao 15.jula sa prosječnom ocjenom 9.37 i ocjenom diplomskog rada 10 na temu Tehnološki proces proizvodnje i osnovni parametri kvaliteta čajne kobasice proizvedene u industrijskim uslovima)

2016- 2017 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, Postdiplomske studije "Prehambena tehnologija", smjer tehnološki inženjering , prosječna ocjena ( 9.61 ), odbranio magistarski rad na temu: "Uporedna ispitivanja određenih pokazatelja kvaliteta različitih vrsta barenih kobasica proizvedenih u Crnoj Gori"

2019 Poljoprivredno- prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu, doktorske studije

STRUČNO USAVRŠAVANJE


Jun 2013 Septembar WAT (Work and trevel), USA-Ohio

Jun 2015 Seminar "Iskustvo Poljske u procesu pregovora- CMO (zajednička organizacija tržišta) i direktna plaćanja"

Jun 2015 Studijska posjeta Austriji- Beč, institucije (Ministarstvo poljoprivrede, Veterinarska uprava, Privredna komora), Udruženje stočara, farme

Jun 2016 Trening za sertifikaciju i akreditaciju proizvoda sa geografskim porijeklom

Mart 2017 Naučna konferencija, završni događaj projekta "Primijenjena nauka o hrani za studente, Sci- Food"

Oktobar- Novembar, 2017 god. Pisanje standarda zanimanja- izrada modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa koji će se realizovati u srednjem stručnom obrazovanju

Period 2018- 2019, Projekat FISH- Meeting (FMT, održivi razvoj i valorizacija otpada od prerade ribe

RADNO ISKUSTVO


Januar 2016 Mesna industrija "Goranović", Nikšić, prehrambeni tehnolog

Januar 2019 Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica, saradnik u nastavi

RADOVI


April 2017 "Tehnološki proces proizvodnje i osnovni parametri kvaliteta čajne kobasice proizvedene u industrijskim uslovima", Zbornik studentskih radova sa konferencije projekta "Primijenjena nauka o hrani za studente Sci- Food"

DIPLOME I PRIZNANJA


Jun 2012 Diploma Luča "B"

2012- 2015 Stipendista kompanije Mesna industrija "Goranović"

Novembar 2015 Povelja za izuzetan uspjeh tokom studiranja i nagrada najboljeg studenta generacije upisane 2012/13 školske godine (položeni svi ispiti i prosječna ocjena 9.37)

mr Dejan Vukićević